Програма міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «РЕСПІРАТОРНІ ЧИТАННЯ 2023»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Респіраторні читання 2023», що відбудеться 15 — 16 березня 2023 року у дистанційному режимі реального часу. Вашій увазі представлено програму конференції. Початок роботи конференції о 09:00.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 березня 2023 р.

Перше пленарне засідання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННІ РЕСПІРАТОРНОЇ ПАТОЛОГІЇ.
БРОНХООБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Модератори: академік НАМН України, професор Т.О.Перцева,
професор Є.М.Дитятковська, професор Л.І.Конопкіна

09:00–09:20 Нові стандарти в респіраторній медицині.

Академік НАМН України, професор Перцева Тетяна Олексіївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

09:20–09:50 Загострення бронхіальної астми: чи можна запобігти

та як лікувати?
Професор Дитятковська Євгенія Михайлівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна**

09:50–10:10 Зміни в урядовій програмі «Доступні ліки». Як фармакоекономіка впливає на контроль бронхіальної астми?
Професор Островський Микола Миколайович,
ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна

10:10–10:30 Переваги проактивної регулярної терапії препаратом Серетид: взяти астму під контроль.
Куц Ксенія, радник з медичних питань GSK, м. Київ, Україна***

10:30–10:50 Що лежить в основі базисної терапії ХОЗЛ?
Професор Конопкіна Людмила Іванівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна*

10:50–11:20 Діагностика та лікування ХОЗЛ в практиці сімейного лікаря.

Професор Конопкіна Людмила Іванівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна**

11:20–11:40 Тактика ведення хворого при загостренні ХОЗЛ згідно із сучасними стандартами.
Доцент Мироненко Олена Валеріївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

11:40–12:00 Оптимізація лікування пацієнтів з ХОЗЛ: від доказів до дій.

Хешам Тарраф,
професор медичних наук та алергології Каїрського університету,
член Королівського терапевтичного коледжу (м. Единбург, Велика
Британія)***

12:00–12:20 Бронхообструктивний синдром у військових, що є учасниками бойових дій: діагностика, тактика ведення.
Доцент Кірєєва Тетяна Володимирівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

12:20–12:40 Чи є ефективною короткострокова небулайзерна терапія при бронхоектазії?
Доцент Дмитриченко Валерія Валеріївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
12:40–13:00 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Друге пленарне засідання

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ВЕРХНІХ ТА НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Модератори: професор Д.О.Степанський, професор Р.В.Разумний

13:00–13:20 Особливості використання мукоактивних препаратів в симптоматичній терапії риносинуїтів.
Професор Дєєва Юлія Валеріївна,
НМУ ім. О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

13:20–13:40 Роль та місце НПЗП при гострому риносинуситі.

Професор Пухлік Сергій Михайлович,
ОНМУ м. Одеса, Україна

13:40–14:00 Екстраполяція уроків пандемії COVID-19 у веденні пацієнтів з алергічним ринітом на період воєнного стану.
Професор Богомолов Артемій Євгенович,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

14:00–14:20 Сучасні підходи до імунокорекції при повторних інфекціях верхніх дихальних шляхів.
Професор Господарський Ігор Ярославович,
ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

14:20–14:40 Затяжний перебіг негоспітальної пневмонії: проблема діагностики чи лікування?
Професор Разумний Роман Валерійович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

14:40–15:00 Актуальні питання антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії.
Рогатинська Олеся, радник з медичних питань GSK, м. Київ, Україна***

15:00–15:20 Вакцинація проти пневмококової інфекції.
Професор Степанський Дмитро Олександрович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

15:20–15:40 Пневмоцистна пневмонія у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією в період пандемії COVID-19: проблемні питання діагностики.
Професор Литвин Катерина Юріївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Ліснича Олена Орестівна,
КНП «Міська клінічна лікарня No 21 ім. проф. Є.Г.Попкової» ДМР,
м. Дніпро, Україна

15:40–16:00 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Третє пленарне засідання

ІНТЕРСТИЦІАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ:

ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ,
ЛІКУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

Модератори: професор Л.І.Конопкіна, професор В.В.Родіонова

16:00–16:20 Ідіопатичний легеневий фіброз (ІЛФ). Ключові аспекти національної настанови.
Д. мед. н. Дзюблик Ярослав Олександрович,
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

16:20–16:40 Диференціальна діагностика ІЛФ vs ХОЗЛ. Задишка – спільна риса патологій.
Професор Островський Микола Миколайович,
ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна*

16:40–17:00 Захворювання легень хімічної етіології на території війни: виклик сучасності.
Член-кор. НАМН України, професор Басанець Анжела Володимирівна,
ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України»,
м. Київ, Україна

17:00–17:20 Формування фенотипів ідіопатичного легеневого фіброзу. Клінічні та параклінічні маркери тяжкості перебігу.
Професор Родіонова Вікторія Всеволодівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

17:20–17:40 Критерії визначення обмежень функціонування при інтерстиціальних захворюваннях легень.
Доцент Саніна Наталія Анатоліївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
17:40–18:00 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
Модератори: професор Л.І.Конопкіна, професор В.В.Родіонова

18:00–18:40 Бодіплетизмографія в терапевтичній практиці: можливості методу та коли ми не можемо без нього обійтися? Демонстрація клінічних випадків.
Професор Конопкіна Людмила Іванівна,
Фуголь Карина Володимирівна,
Щудро Ольга Олександрівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

18:40–19:20 Респіраторні форми презентацій особливо небезпечних інфекцій.

Професор Шостакович-Корецька Людмила Романівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
19:20–19:40 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

16 березня 2023 р.
Перше пленарне засідання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
Модератори: професор С.І.Ільченко, професор О.Є.Абатуров

09:00–09:20 Бронхіальна астма у дітей в сучасних реаліях: проблеми та виклики.
Професор Речкіна Олена Олександрівна,
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

09:20–09:40 Пульмонологічні аспекти дефіциту вітаміну Д у дітей.

Професор Ільченко Світлана Іванівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

09:40–10:00 Клінічні маски хронічних захворювань органів дихання у дітей: як розпізнати?
Доцент Фіалковська Анастасія Олександрівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

10:00–10:20 Муковісцидоз у дітей: сучасна діагностика та перспективи в лікуванні.
Доцент Літвінова Тетяна Валеріївна,
ДДМУ, м. Кривий Ріг, Україна

10:20–10:40 Протекторні генотип-маркери в розвитку бронхіальної астми у дітей.
Доцент Дитятковський Володимир Олександрович,
професор Абатуров Олександр Євгенович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

10:40–11:00 ГРВІ та ГРВІ-індукований візинг у дітей. Ефективне ведення пацієнта.
Професор Височина Ірина Леонідівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

11:00–11:20 Спірометрія у дітей. Покази, оцінка результатів та похибки проведення.
К. мед. н. Руденко Сергій Миколайович,
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г.Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

11:20–11:40 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Друге пленарне засідання

ТУБЕРКУЛЬОЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ –
ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Модератори: професор О.В.Курята, доцент Н.С.Колісник

11:40–12:00 Хворий з внутрішньогрудною лімфаденопатією: алгоритм діагностичного пошуку.
Доцент Колісник Наталія Станіславівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

12:00–12:20 Особливості перебігу туберкульозу у хворих на системні захворювання сполучної тканини.
Доцент Колісник Наталія Станіславівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

12:20–12:40 Туберкульоз: виклики сьогодення. Фокус на виявлення і профілактику.
Доцент Марченко Наталія Анатоліївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

12:40–13:00 Туберкульоз бронхів: клінічні прояви, діагностика та способи лікування.
Асистент Стаднік Олександр Ігорович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
13:00–13:20 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Третє пленарне засідання

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19) ТА ЇЇ НАСЛІДКИ:

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
Модератори: професор О.В.Курята

13:20–13:40 Антибіотик-асоційовані коліти при коронавірусній хворобі.

Професор Мороз Лариса Василівна,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

13:40–14:00 Респіраторна коронавірусна інфекція та нирки: особливості маніфестації ураження на етапах розвитку захворювання.
Професор Курята Олександр Вікторович,
доцент Фролова Євгенія Олександрівна,
Куліков Олександр Євгенович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

14:00–14:20 Васкуліт дрібних артерій у постковідному періоді (на прикладі клінічних ситуацій).
К. мед. н. Сіренко Оксана Юріївна, ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Лисунець Тетяна Корніївна, експерт департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА за напрямом «Ревматологія», м. Дніпро, Україна;
Легкобит Аліна Станіславівна, Воротилищева Анна Сергіївна,
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова,
м. Дніпро, Україна

14:20–14:40 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

Четверте пленарне засідання

ПИТАННЯ КОМОРБІДНОСТІ В РЕСПІРАТОРНІЙ МЕДИЦИНІ
Модератори: професор О.О.Ханюков, професор Т.В.Колесник
14:40–15:00 Передчасне судинне старіння у хворого з ХОЗЛ.
Професор Колесник Тетяна Володимирівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

15:00–15:20 Порушення ритму серця у хворих на ХОЗЛ.
Доцент Слепченко Наталія Степанівна,
професор Мостовой Юрій Михайлович,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

15:20–15:40 Коморбідний хворий на ХОЗЛ: у фокусі кардіотоксичність інгаляційних бронхолітиків.
Професор Константинович Тетяна Володимирівна,
професор Мостовой Юрій Михайлович,
професор Демчук Анна Василівна,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

15:40–16:00 Пацієнт з ХОЗЛ та ІХС. Розбір клінічного випадку.

Професор Распутіна Леся Вікторівна,
к. мед. н. Діденко Дарія Вікторівна,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

16:00–16:20 Особливості діагностики легеневої гіпертензії у пацієнтів з ХОЗЛ
у поєднанні з патологією лівих відділів серця (спільні рекомендації Європейського кардіологічного товариства та Європейського респіраторного товариства 2022 року).
Професор Потабашній Валерій Аркадійович, доцент Фесенко Володимир Іванович,
ДДМУ, м. Кривий Ріг, Україна

16:20–16:40 Тактика ведення хворих з артеріальною гіпертензією та хронічним обструктивним захворюванням легень: у фокусі антигіпертензивна терапія.
Професор Ханюков Олексій Олександрович,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

16:40–17:00 Особливості перебігу ХОЗЛ у жінок: анемія як обтяжуючий фактор.
Д. мед. н. Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

17:00–17:20 На прийомі пацієнт, що переніс ТЕЛА: найважливіші питання.

Доцент Черкасова Ольга Григорівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

17:20–17:40 Антибіотикотерапія інфекцій нижніх дихальних шляхів та ризик аритмій.
Професор Демчук Анна Василівна, професор Мостовой Юрій Михайлович,
професор Константикович Тетяна Володимирівна, доктор філософії Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна,
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна

17:40–18:00 Сучасні паттерни патології легень при системному склерозі та їх лікувальна корекція.
Професор Яцишин Роман Іванович,
ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна

18:00–18:20 Проблема взаємодії лікарських препаратів, які застосовує коморбідний хворий.
Доцент Коваленко Олена Юріївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна

18:20–18:40 Чи завжди кашель є симптомом респіраторної патології?

Доцент Мироненко Олена Валеріївна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
18:40–18:50 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
Модератори: професор Л.І.Конопкіна, доцент О.В.Мироненко

18:50–19:20 Міжнародна класифікація функціонування в пульмонологічній реабілітації: сучасні підходи до оцінки соціального стану пацієнта та ефективності його лікування.
Професор Борисова Інна Станіславівна,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна
19:20–19:30 ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ.
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.
ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ.
ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ.

*БЕРИНГЕР ІНГЕЛЬХАЙМ
Лекція підготовлена за підтримки компанії «Берингер Інгельхайм». Дана лекція не є
підставою для нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою
безперервного професійного розвитку
**АстраЗенека
Доповідь за підтримки компанії АстраЗенека
***Лекція підготовлена за підтримки компанії «GSK». Дана лекція не є підставою для
нарахування балів фахівцям охорони здоров’я за системою безперервного
професійного розвитку.

ПОСТЕРНІ ДОПОВІДІ

1. Контроль артеріального тиску у хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19).
Семенов В.В., Стаднік О.І., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
2. Критерії обмеження життєдіяльності при фіброзуючих захворюваннях легень.
Березовський В.М., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
3. Гіпереозинофілія як фактор ризику гіперкоагуляції: клінічний випадок.
Мироненко О.В., Губа Ю.В., Ботвінікова Л.А., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
4. Виявлення особливостей стану хворих з розвитком постковідного пневмофіброзу на рівні первинної ланки надання медичної допомоги.
Ніколаєнко-Камишова Т.П., Черниловський А.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна; МоскалецьМ.С., КНП «ДЦПМСД No7», м. Дніпро, Україна
5. ГРІ в практиці сімейного лікаря.
Черниловський А.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна; Нічеговська А.І., КНП «ДЦПМСД No7», м. Дніпро, Україна
6. Чек-лист онко-респіраторних проявів.
Василевська І.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
7. Ретроспективний аналіз летальних випадків у пацієнтів, госпіталізованих
з пневмонією на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19).
Фуголь К.В., Конопкіна Л.І., Губа Ю.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Моісеєнко О.Ф., Полях О.В., КНП «МКЛ No6» ДМР, м. Дніпро, Україна
8. Ретроспективний аналіз частоти застосування антибактеріальних препаратів
у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.
Конопкіна Л.І., Крихтіна М.А., Фуголь К.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Матикіна Н.М., КНП «МКЛ No6» ДМР, м. Дніпро, Україна

9. Диференціальна діагностика плевритів. Клінічний випадок.
Конопкіна Л.І., Колісник Н.С., Ботвінікова Л.А., Фуголь К.В.,
ДДМУ, м. Дніпро, Україна; Бендецька Р.Ю., КНП «МКЛ No6» ДМР, м. Дніпро, Україна
10. Хронічна задишка у пацієнта після епізоду легеневої емболії:
шлях діагностики (клінічний випадок).
Черкасова О.Г., ДДМУ, м. Дніпро, Україна; Данилова Г.В., Костюченко Є.І., Чернолевський Б.О., КНП «МКЛNo9» ДМР, м. Дніпро, Україна
11. Бронхолітіаз у практиці лікаря-терапевта: що робити?
Ботвінікова Л.А., Колісник Н.С., Щудро О.О., Крихтіна М.А., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Щудро С.О., КП «РМЦРЗ» ДОР», м. Дніпро, Україна
12. Дихальна недостатність у осіб, що перенесли COVID-19-асоційовану пневмонію: механізми формування, методи діагностики, об’єктивізація критеріїв ступенів тяжкості та алгоритм ведення хворих.
Конопкіна Л.І., Щудро О.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
13. Діагностична значущість NT-proBNP у хворих після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії.
Щудро О.О., Конопкіна Л.І., Мироненко О.В., Губа Ю.В., Толпєкіна О.В.,
Рудейченко О.С., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
14. Динаміка показників первинної інвалідності населення України внаслідок
ХОЗЛ.
Саніна Н.А., Гондуленко Н.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Ханюкова І.Я., ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України», м. Дніпро, Україна
15. Динаміка первинної інвалідності населення України внаслідок захворювань
органів дихання за 2021–2022 рр.
Саніна Н.А., Турлюн Т.С., Гондуленко Н.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Яковенко Н.О., ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України», м. Дніпро, Україна

16. Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок гострої респіраторної
хвороби COVID-19 в Україні за 2021–2022 рр.
Паніна С.С., Гондуленко Н.О., Саніна Н.А., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Ханюкова І.Я., ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України», м. Дніпро, Україна
17. Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок туберкульозу легень
серед дорослого та працездатного населення України за період 2021–2022 рр.
Паніна С.С., Гондуленко Н.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Яковенко Н.О., Гавриленко Н.М., ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України», м. Дніпро, Україна
18. Обізнаність студентів ДДМУ щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби
(COVID-19).
Саніна Н.А., Турлюн Т.С., Басіна Б.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна;
Кардашевська І.В., ДУ «УкрДерж НДІ МСПІ МОЗ України», м. Дніпро, Україна
19. Ендотеліальна дисфункція як наслідок тяжкої COVID-19-асоційованої
пневмонії.
Перцева Т.О., Габшидзе Н.О., Губа Ю.В., Крихтіна М.А., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
20. Сироватковий амілоїд А та С-реактивний протеїн як предиктори загострення
хронічного обструктивного захворювання легень.
Перцева Т.О., Коваль Д.С., Губа Ю.В., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
21. Нетравматичні ураження дихальних шляхів під час перебування в зоні
бойових дій.
Гарагуля Г.А., Черкасова О.Г., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
22. The evolution of tuberculosis among the students.
Ivanes Igor, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, municipal Clincial Hospital of Pneumophtisiology , Chisinau, Republic of Moldova
23. Предиктори госпітальної летальності у пацієнтів з коронавірусною хворобою
(COVID-19).
Литвин К.Ю., Білоконь О.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна

24. Ризик виникнення вакцин-керованих респіраторних інфекцій у людей,
які живуть з ВІЛ, на прикладі дифтерії.
Маврутенков В.В., Ревенко Г.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
25. Можливості пролонгованих холінолітиків у базовій терапії ХОЗЛ:
нові відтінки легендарних позицій.
Шевчук-Будз У.І., Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіна І.О., Рудко І.В., Пасічник Т.В.,
Конюська С.І., Погорельцева Т.А., Варунків О.І., Швець К.В., ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна
26. Прояви гастродуоденопатій у хворих з лікарськостійким туберкульозом.
Макойда І.Я., Молодовець О.Б., Зубань А.Б., Мельник-Шеремета О.П., Геринович А.В., Шевчук-Будз У.І., ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна;
Рудко І.В., КНП «ІФОФПЦ», м. Івано-Франківськ, Україна
27. Особливості перебігу та підвищення ефективності лікування хворих на ХОЗЛ
GOLD ІІІ із надмірною масою тіла.
Корж Н.В., Стовбан М.П., Мельник-Шеремета О.П., Корж Г.З, Савеліхіна І.О.,
Манів Л.Я., ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна
28. Динаміка показників якості життя у пацієнтів з ХОЗЛ груп В та Е: сучасний погляд на проблему.
Варунків О.І., Швець К.В., Савеліхіна І.О., Кулинич-Міськів М.О., Шевчук-Будз У.І.,
ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна; Погорельцева Т.А.,
КНП «ІФОФПЦ», м. Івано-Франківськ, Україна
29. Динаміка маркерів запалення у пацієнтів з ХОЗЛ GOLD III під впливом
лікування рофлуміластом.
Савеліхіна І.О., Кулинич-Міськів М.О., Рудко І.В., Варунків О.І., Швець К.В.,
Погорельцева Т.А., Корж Н.В., ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна
30. Моніторинг рівнів ІЛ-4 у бронхоальвеолярному вмісті в процесі лікування
хворих на ХОЗЛ.
Кулинич-Міськів М.О., Савеліхіна І.О., Варунків О.І., Швець К.В., Шевчук-Будз У.І.,
Конюська М.Й., ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, Україна
31. Гіпотиреоз та порушення з боку респіраторної системи.
Тищенко І.В., Бондарева О.О., Полякова О.О., ДДМУ, м. Дніпро, Україна

32. Туберкульоз як причина інвалідності працездатного населення
Дніпровського регіону.
Люлька Ю.П., Борисова І.С., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
33. Інвалідність внаслідок патології органів дихання професійного характеру:
Дніпропетровська область, 2020–2022 рр.
Потапова Т.М., ДДМУ, м. Дніпро, Україна
34. Оцінка якості мобільних додатків Android, доступних для хворих на ХОЗЛ та
бронхіальну астму в Україні.
Шкондін С.В., Цибень М.В., Побережець В.Л., Демчук А.В., ВНМУ ім. М.І.Пирогова, м. Вінниця, Україна
35. Особливості ведення тяжкої деструктивної пневмонії у пацієнтів з ХОЗЛ.
Кірєєва Т.В., Басіна Б.О., Кравченко Н.К., ДДМУ, м. Дніпро, Україна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *