Порядок денний засідання Придніпровської асоціації лікарів інтерністів. Лютий 2023р.

Шановні колеги, ми розпочинаємо нашу роботу у 2023 році! Наступне засідання Придніпровської асоціації лікарів інтерністів  відбудеться 15.02.2023 р.

Порядок денний:

1. Проблема міжмедикаментозної взаємодії у коморбідних хворих: у фокусі
артеріальна гіпертензія (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри
внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро)
2. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та коморбідною патологією:
як покращити ефективність лікування? (доповідач – проф. О.О. Ханюков,
зав. кафедри внутрішньої медицини 3, м. Дніпро).
3. Артеріальна гіпертензія та ішемія міокарда: взаємовідносини та мішень
впливу (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої медицини
2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
4. Неклапанна фібриляція передсердь та коморбідність: в фокусі цукровий
діабет (доповідач – проф. І.Л. Височина, зав. кафедри сімейної медицини
ФПО ДДМУ, м.Дніпро).
5. Артеріальна гіпертензія та гіпертензивна нефропатія: сучасний стан
проблеми (доповідач – проф. О.В. Курята, зав. кафедри внутрішньої
медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
6. НАЖХП: патерни факторів коморбідності та асоційованих захворювань в
загальній клінічній практиці (доповідач – проф. О.Ю. Філіппова, кафедра
внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії ДДМУ, м. Дніпро).
7. Захворювання щитоподібної залози, що необхідно знати лікарю загальної
практики (доповідач – проф. С.М. Черенько, ендокринний хірург, професор
хірургії, Заслужений діяч науки та техніки України, м. Київ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*