Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини», 16-17 травня 2018 року, м. Дніпро

Науково-практична конференція висвітлювала актуальні проблеми внутрішньої медицини та охоплювала наступні проблемні питання: сучасні рекомендації лікування хворих з серцево-судинною патологією; принципи раціональної антибіотикотерапії та підвищення її ефективності при лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів; інноваційні підходи до лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу; перспективи лікування та імплементація сучасних рекомендацій хворих на ревматологічні захворювання (остеоартрозу, системну склеродермію); вибір та парадокси в лікуванні бронхіальної астми; сучасні можливості ендоваскулярного лікування аневризми аорти; сучасні підходи до лікування хворих з патологією печінки та кишківнику; диференційний підхід в терапії больового синдрому; запалення та вибір уросептиків при захворюваннях нижніх сечових шляхів; тактика ведення пацієнтів з коморбідною патологією. На окремих пленарних засіданнях було розглянуто труднощі діагностики та ведення хворих з респіраторною патологією та захворювання нирок як міждисциплінарна проблема. На спільній секції нефрологів та рематологів було розглянуто диференційну тактику ренопротекції та проблему трансплантології нирки.

У роботі конференції взяли участь практичні лікарі та провідні науковці з різних міст України, Литви та Франції.

Конференція визначає, що інтегративне обговорення питань внутрішньої медицини в умовах особливості формування коморбідності та старіння населення, сприятиме підвищенню рівня кваліфікації лікарів терапевтів, загальної практики та сімейної медицини, пульмонологів, кардіологів, нефрологів, гастроентерологів, ендокринологів, ревматологів та ін.

Конференція вважає за доцільне включити в практичні плани реалізації:

 1. Рекомендації щодо вибору оптимальної комбінованої терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця,  враховуючи наявність ускладнень та супутньої коморбідної патології.
 2. Впровадження сучасних розробок щодо профілактики та лікування хворих з інфекціями верхніх та нижніх дихальних шляхів, а також бронхообструктивного синдрому.
 3. Рекомендації з контролю ефективності лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу.
 4. Реалізація науково-обгрунтованих напрямків індивідуального підходу до фармакотерапії остеоартрозу в умовах коморбідності.
 5. Створення системи підготовки лікарів терапевтів, загальної практики та сімейної медицини для підвищення якості лікування хворих на серцево-судинні захворювання (ССЗ) та удосконалення первинної профілактики ССЗ.

У ході конференції під час обговорення виступів визначені перспективними наступні наукові напрями наукових досліджень та заходи у практичній внутрішній медицині:

 1. Імплементація сучасних рекомендацій щодо лікування хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця в умовах коморбідності.
 2. Впровадження новітніх підходів щодо ведення хворих з інфекціями верхніх та нижніх дихальних шляхів.
 3. Впровадження сучасних стандартів щодо диференційної діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень.
 4. Впровадження новітніх підходів до лікування хворих на цукровий діабет.
 5. Впровадження останніх рекомендацій щодо вибору не стероїдних протизапальних засобів у хворих на ревматологічні захворювання.
 6. Впровадження розробок при виборі диференційної тактики ренопротекції у хворих на хронічну хворобу нирок.
 7. Впровадження новітніх медикаментозних методів лікування щодо попередження ускладнень у хворих на цукровий діабет.
 8. Впровадження підходів до діагностики та лікування патології кишківнику та печінки.

Голова організаційного комітету конференції,

ректор ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

член-кореспондент НАМН України, професор  Т.О. Перцева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *